DISCLAIMERPOLICY CHARGEPRO BV


Deze e-mail wordt verstuurd vanuit en namens CHARGEPRO BV met maatschappelijke zetel te Koeybleuken 24, 2300 Turnhout en gekend onder het ondernemingsnummer 0684.937.586, E: liesbeth@solarproducts.be, T: 014 46 00 00 - 014 45 00 00. 


De bepalingen van deze emailpolicy zijn van toepassing op elk emailverkeer van en naar CHARGEPRO BV met uitdrukkelijke uitsluiting van elke andere bepaling, voorwaarden,… uitgaande van personen en of rechtspersonen die met de CHARGEPRO BV communiceren en dit ongeacht de wijze, het tijdstip en de aard van de via gecommuniceerde gegevens, documenten opgenomen in of aangehecht aan het emailverkeer.


Elke e-mail uitgaande van de CHARGEPRO BV, die een verbintenis inhoudt of zou inhouden, zal onder geen beding rechtsgevolgen kunnen doen ontstaan in het nadeel van voormelde vennootschap indien de verbintenis niet werd bevestigd conform de bepalingen van de algemene voorwaarden die u terugvindt op onze website of via de link.  


Geen enkele gegevensoverdracht via het internet kan worden gegarandeerd als volledig veilig. Hoewel we ernaar streven om dergelijke informatie te beschermen, garanderen we dat niet en kunnen we de veiligheid van informatie die u ons doorgeeft, niet altijd garanderen. Alle informatie die u ons doorgeeft, wordt dan ook op eigen risico doorgegeven. Niettemin, zodra we uw transmissie ontvangen, hebben wij  alle redelijke stappen ondernomen om de veiligheid van dergelijke informatie te behouden.


Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met onze Privacyverklaring die u kan terugvinden op onze website https://chargepro.be Voor meer informatie kan u contact opnemen via e-mail: liesbeth@solarproducts.be. Deze e-mail en de eventuele bijlagen daaraan zijn uitsluitend bestemd voor de persoon of de entiteit waaraan zij geadresseerd zijn en de inhoud ervan is, tenzij anders aangegeven, vertrouwelijk. 


Indien u deze e-mail ten onrechte ontvangen zou hebben, gelieve dit dan onmiddellijk te melden aan de verzender ervan en het bericht vervolgens te verwijderen. Indien u niet de bestemmeling bent van deze e-mail, is het u niet toegelaten dit bericht of de inhoud ervan openbaar te maken, te verspreiden, te kopiëren of te wijzigen. Wij staan niet in voor de juiste en volledige overbrenging van deze e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan. 


De bepalingen kunnen door CHARGEPRO BV van tijd tot tijd eenzijdig worden aangepast. De aangepaste versies zijn steeds beschikbaar op onze website  of via de link  [………………..] Disclaimer policy versie ………………. Datum …………………………………………


Advies aanvragen